วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

              ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น

             ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้ทราบว่า จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นระยะเวลา 3 ปีดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Screenshot 2023 12 22 101217

  นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์