วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

then
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
งดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
#NoGiftPolicy
9 ธันวาคม รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก
2 ธันวาคม 2565 รวมพลจิตอาสา Big Cleaning Day รพ.ท่าตะโก ...ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

dean

 

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 23 พ.ค. 2566 13:25

    ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลท่าตะโก จำนวน 98 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 9 มิถุนายน  2566

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลท่าตะโก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูลลงทะเบียน เวลา 09.00 - 10.30 น. ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดนตรสวรรค์ และเอกสารแนบท้ายประกาศ

วันพุธ, 18 มกราคม 2566 16:58

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต และไม่รับของชำร่วย

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 11:17

โรงพยาบาลท่าตะโก เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค MOPH ITA ปี 2565 ผลคะแนนระดับ A

qr code

 

Login Form

กิจกรรม..

ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ

122742

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประสัมพันธ์บัตรประชาชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

           จังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดนครสวรรค์

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

             ยา Insulin human 30 IU/ml+Isophane insulin 70 IU/ml suspension for injection 10 ml vail  วงเงิน 690,000 บาท  ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเมื่อจัดทำงบการเงินของหน่วยงานแล้วเสร็จให้ประกาศเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธาณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลดงบการเงินประจำปี พ.ศ.2565 thatako

Link ระบบงานอื่นๆ

ITA2566เว็บไซต์ระบบงานอื่นๆ

link 2link 2

link 3

 

ผู้เข้าชม

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์