วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

เชิญชวน
ร่วมโครงการ "30บาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"
งดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
#NoGiftPolicy
9 ธันวาคม รณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง"
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก
2 ธันวาคม 2565 รวมพลจิตอาสา Big Cleaning Day รพ.ท่าตะโก ...ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
#ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

Screenshot 2023 12 22 101217
นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 26 มีนาคม 2567 10:04

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าเมื่อจัดทำงบการเงินเสร็จแล้วให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเงินของโรงพยาบาลท่าตะโก   เอกสารดาวน์โหลดงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 17:36

เตรียมความพร้อมโครงการ “30 บาท รักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”
ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวท่าตะโก นโยบาย “30 บาทรักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ยกระดับบริการสุขภาพ“จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่”

วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2566 08:10

โรงพยาบาลท่าตะโกได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค(MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ A

qr code

 

Login Form

ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ

S 7061508

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประสัมพันธ์บัตรประชาชนC58AFCF8 A58A 4783 9EA2 8C42D3A3EEAA
policy2567


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

              ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding) เลขที่ 8/2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นั้น

             ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประกาศให้ทราบว่า จ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เป็นระยะเวลา 3 ปีดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       

          ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อย1 Insulin human ๓o IU in
๑ ml + Isophane insulin ๗o IU in ๑ ml suspension for injection ๑o ml vial ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกตราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น
จังหวัดนครสวรรค์ จึงยกเลิกโครงการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อย1 Insulin human ๓o IU in
๑ ml + Isophane insulin ๗o IU in ๑ ml suspension for injection ๑o ml vial ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ

 

          ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อย1 Insulin human ๓o IU in
๑ ml + Isophane insulin ๗o IU in ๑ ml suspension for injection ๑o ml vial ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกตราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น
จังหวัดนครสวรรค์ จึงยกเลิกโครงการ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อย1 Insulin human ๓o IU in
๑ ml + Isophane insulin ๗o IU in ๑ ml suspension for injection ๑o ml vial ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ดาวน์โหลด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา

 

Link ระบบงานอื่นๆ

ITA2566
ITA2566เว็บไซต์ระบบงานอื่นๆ

link 2


saraban2023Mail


logoWorkD

 

ผู้เข้าชม

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี