วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เครื่องเอ็กชเรย์ จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการ ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ในวันที่  ๒ ต.ค ๒๕๖๖

การขายทอดพัสดุชำรุด จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒ ต.ค ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประสงค์ จะเข้าประมูล ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๐.๓๐ โรงพยาบาท่าตะโกอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดนครสวรรค์ และเอกสารแนบท้ายประกาศ

จำหน่ายพัสดุชำรุด

ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดนครสวรรค์ และเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Screenshot 2023 12 22 101217

  นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์