แนวทางการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 13:34 น.

ชมรมจริยธรรม สสอ.ท่าตะโก

 

ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

#นำเสนอในเวทีการประชุมประจำเดือน

1. ประชุมประจำเดือน ธค 64 ณ รพ.สต.บ้านทำนบ

- รพ.สต.บ้านทำนบ หัวข้อการนำเสนอ "จุดเริ่มต้นพัฒนา กับคุณค่าหมออนามัย"

- รพ.สต.บ้านหนองขว้าว หัวข้อการนำเสนอ "คนดีไม่มีวันตาย"

2. ประชุมประจำเดือน มค 65 ณ รพ.สต.บ้านตะเฆ่ค่าย

- รพ.สต.บ้านตะเฆ่ค่าย หัวข้อการนำเสนอ "...................................................."

3. ประชุมประจำเดือน มค 65 ณ รพ.สต.บ้านหนองหลวง

- รพ.สต.บ้านหนองหลวง หัวข้อการนำเสนอ "สำนึกดี"

- รพ.สต.บ้านห้วยลึก หัวข้อการนำเสนอ "คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน"

4. ประชุมประจำเดือน กพ 65 ณ รพ.สต.บ้านวังรอ

- รพ.สต.บ้านวังรอ หัวข้อการนำเสนอ "ความสามัคคีและการมีส่วนร่วม"

- รพ.สต.บ้านใหม่เขาขาด หัวข้อการนำเสนอ "๙ คำสอนของพ่อ"

5. ประชุมประจำเดือน พค 65 ณ รพ.สต.บ้านตุ๊กแก

- รพ.สต.บ้านตุ๊กแก หัวข้อการนำเสนอ "ตัวตน คนตุ๊กแก"

- รพ.สต.บ้านเขาล้อ หัวข้อการนำเสนอ "หลักธรรมการทำงาน คนเขาล้อ"

6. ประชุมประจำเดือน มิย 65 ณ รพ.สต.บ้านหัวถนนใต้

- รพ.สต.บ้านหัวถนนใต้ หัวข้อการนำเสนอ "หลักคุณธรรมในการทำงานการบริหารคน พรหมวิหาร 4"

- รพ.สต.บ้านพนมเศษ หัวข้อการนำเสนอ "พนมเศษธรรม (ทำ)"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2022 เวลา 10:44 น.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top