วิสัยทัศน์ : สาธารณสุขท่าตะโก ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ใน ปี 2570

then

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 1 ซอย 1 แยก 1

กรุงเทพฯ 10250

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 080-111-11111

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : xxx