วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

then

ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่อง Automate immunology พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙    เป็นระยะเวลา ๓ ปี จำนวน 3 รายการ ดังนี้

                ๑. FT๓ (ECLIA) จำนวน ๕,๗๐๐ Repot

                ๒. FT๔ (ECLIA) จำนวน ๕,๗๐๐ Repot

                ๓. TSH (ECLIA) จำนวน ๕,๗๐๐ Repot

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๖                   ลงวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

dean

 

 

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 115 ผู้มาเยือน และ หนึ่งสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์