วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

             

  ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล และระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (DR PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2566 ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2565 นั้น

                ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอประกาศให้ทราบผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล และระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (DR PACS) จำนวน  12  เดือน  ดาวน์โหลด  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Screenshot 2023 12 22 101217

  นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์