วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด M2 ที่รองรับบริการ 4 สาขาหลัก อย่างมีคุณภาพครบวงจรในปี 2570

then

                  จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                     - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิตไม่เกิน  100 กิโลวัตต์      จำนวน        1         ระบบ

                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่    3  สิงหาคม  2566                 ระหว่างเวลา  09.00  น. ถึง  12.00  น.

                     ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

                     ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.ttkcup.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5624 9036  ต่อ 512 - 514 ในวันและเวลาราชการ

                 1.ดาวน์โหลดเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ 

                  2.ดาวน์โหลด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

dean

 

 

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

--------------------------------

ที่อยู่

1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ 60160

ติดต่อผู้อำนวยการ ฯ
โทร : 056-249036 , 056-248558 ต่อ 511

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์