หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top