แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (เกิน 100,000 บาท)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เกิน 100,000 บาท)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 18:13 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formบทความล่าสุด

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ระบบงาน สสอ.ท่าตะโก

Go to top