ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 5 รายการ  ดังนี้

1.ประกาศซ่อมแซม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 1 รายการ

2.ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 1 รายการ

3.ประกาศถ่ายเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 1 รายการ

4.ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 1 รายการ

5.ประกาศวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก จำนวน 1 รายการ

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top