ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  แยกเป็น 6 หน่วยบริการ ดังนี้

1.รพ.สต.บ้านวังใหญ่

2.รพ.สต.บ้านคลองบอน

3.รพ.สต.บ้านตะเฆ่ค่าย

4.รพ.สต.บ้านพนมเศษ

5.รพ.สต.บ้านหนองขว้าว

6.รพ.สต.บ้านเขาล้อ

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top