รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบดำเนินงานประจำปี 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ร้อยละ 100           
จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 12:06 น.

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top