รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบดำเนินงานประจำปี 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ร้อยละ 100           
จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 15:59 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top