รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สสอ.ท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบดำเนินงานประจำปี 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ร้อยละ 100           
จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:39 น.

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top