แนวทางการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 13:34 น.

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top