ข่าวสารสุขภาพ - ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อำเภอท่าตะโก

[ ข่าวสารสุขภาพ - ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบบ้านตุ๊กแก ได้คัดเลือกสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบที่ดำเนินการในรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คือ “น้ำพริกข้าวโพดหวานสีแดง” กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวโพดสีแดงไร่ณัฐธยาน์
21/19 ม.6 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานประกอบการ และผ่านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์
รับรองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว

น้ำพริกข้าวโพดหวานสีแดง” กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวโพดสีแดงไร่ณัฐธยาน์

 

การตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานประกอบการ และผ่านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์รับรองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
การเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรกรแปรรูป
ARGO GENIUS ACADEMY และรายการ "ซื้อมั้ย BUY IT NOW"
มอบให้โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2021 เวลา 05:09 น.

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top