มาตรการการดำเนินงานและกรอบแนวทางตรวจสอบ

การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สสอ.ท่าตะโก

--------------------------------------------------------

***ประชาสัมพันธ์***

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ LINE@Antiyung

ด้วย กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ LINE@Antiyung

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของพื้นที่ต่างๆ แนว -

ทางวินิจฉัย การส่งต่อผู้ป่วย และมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัจจุบัน

*สามารถ add friend ได้จาก https://page.line.me/antiyung หรือ Scan QR Code*

-----------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐาน ITA

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formบทความล่าสุด

สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ

ระบบงาน สสอ.ท่าตะโก

Go to top