***ประชาสัมพันธ์***

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ LINE@Antiyung

ด้วย กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ LINE@Antiyung

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์การระบาดของพื้นที่ต่างๆ แนว -

ทางวินิจฉัย การส่งต่อผู้ป่วย และมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัจจุบัน

*สามารถ add friend ได้จาก https://page.line.me/antiyung หรือ Scan QR Code*

-----------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:46 น.

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก

 

....

การประชุมภาคีเครือข่ายท่าตะโก

....

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 10:03 น.

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:26 น.

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของเครือข่าย

อำเภอท่าตะโกเป็นเมืองเก่าโบราณสมัยทวาราวดีจากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่าเมืองดอนคา เมืองหัวถนน อำเภอท่าตะโก เป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี พบร่องรอยลักษณะของเมืองที่มีคูน้ำคันดิน ทั้งแบบชั้นเดียว และคล้ายคลึงหรือมีลักษณะร่วมสมัยกับเมืองสมัยทวาราวดีอื่นๆ
นอกจากนี้ตามหลักฐานทางโบราณคดี ยังขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เป็นโลหะและหล่อสำริด พบแว ดินเผา (เครื่องปั่นด้าย) และเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย และหินมีค่า เช่นลูกปัดแก้ว  ที่บ้านทำนบ และบ้านเขาล้อ
ปัจจุบันอำเภอท่าตะโกเป็นอำเภอหนึ่งใน 15 อำเภอ  ของจังหวัดนครสวรรค์ มีตราสัญลักษณ์ อำเภอท่าตะโก เป็นรูปทรงข้าวบิณฑ์ มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ หรือ ดอกบัวตูม มีคำขวัญของอำเภอท่าตะโกดังนี้

หลวงพ่อศิลางามเลิศ          ถิ่นกำเนิดนครจำปา
งามสง่าเขาโคกเผ่น             วัฒนธรรมเด่นไทยทรงดำ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 09:44 น.

ทดสอบสาระน่ารู้

ทดสอบสาระน่ารู้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 16:17 น.

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบดำเนินงานประจำปี 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา ร้อยละ 100           
จากงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 15:59 น.

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรฐาน ITA

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

User Menu

Menu

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login FormGo to top