- - - - - - - - - - ขออภัยในความไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูล - - - - - - - - - -