ข่าวสาร ITA

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุลคากรในหน่วยงาน

EB 14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน  และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

1.      บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตเผลแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 - บันทึกข้อความลงนามประกาศ
 - แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.      ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

3.      ภาพถ่ายประกอบ


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 11:16 น.

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแผนระบบในการบิหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้


EB 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ขออนุญาตเผยแพร่

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำของหน่วยงาน

       3.1 ข้าราชการ
             3.1.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

             3.1.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012 ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552

       3.2  ลูกจ้างประจำ
             - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
       3.3  พนักงานราชการ
              3.3.1 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 374 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
                      3.3.2 ประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
       3.4  ลูกจ้างชั่วคราว
              - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
         3.5  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
              - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

4. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าในให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 11:10 น.

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี

1.บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม
2.ผลการกำกับติดตามแผนปี2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 16:29 น.

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงาน (ทีผ่านมา)
2.รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงาน
-สรุปแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ที่ผ่านมา)
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี จังหวัดนครสวรรค์
-สรุปผลงานตามประเด็นนิเทศ 2563 รอบแรก 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 17:56 น.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
-บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- ปกแผนปฏิบัติการปี 2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติ
-แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 เวลา 09:49 น.

หน้า 1 จาก 7

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1413
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1383
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5208
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3163
mod_vvisit_counterเดือนนี้16655
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33806
mod_vvisit_counterAll days4197480

We have: 5 guests online
Your IP: 18.208.132.33
 , 
Today: พ.ค. 26, 2020

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์


============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top