โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ฐานข้อมูลสื่อสุขศึกษา

สื่อสุขศึกษา คือ ตัวกลาง หรือช่องทางที่เป็นตัวนำพาความรู้ ข่าวสารสุขภาพไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นโยบายสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 12:07 น.
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานสุขศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF


 

ทะเบียนสุขศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

สื่อสุขศึกษา คือ ตัวกลาง หรือช่องทางที่เป็นตัวนำพาความรู้ ข่าวสารสุขภาพไปยัง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 


                                    - ทะเบียนสื่อสุขศึกษา

                                    - แบบสำรวจความต้องการใช้สื่อ...

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (ทะเบียนสื่อสุขศึกษา2559.pdf)ทะเบียนสุขศึกษา ปี 2559[ ]127 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 14:32 น.
 


ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์