ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 20 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001

จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานด้านนอกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าระบบ GPS ติดตามรถตู้พยาบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซือวัสดุการแพย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]963 Kb
Download this file (จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]916 Kb
Download this file (จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf)จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf[ ]957 Kb
Download this file (จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานด้านนอกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจ)จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานด้านนอกห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจ[ ]1073 Kb
Download this file (จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1016 Kb
Download this file (จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1104 Kb
Download this file (ซือวัสดุการแพย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซือวัสดุการแพย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]852 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1005 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]871 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]914 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1059 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]878 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]916 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1152 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]889 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]978 Kb
Download this file (เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]931 Kb
Download this file (เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]893 Kb
Download this file (เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]1101 Kb
Download this file (เช่าระบบ GPS ติดตามรถตู้พยาบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)เช่าระบบ GPS ติดตามรถตู้พยาบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]952 Kb

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8981
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10013
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้18994
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว71960
mod_vvisit_counterเดือนนี้229813
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว323984
mod_vvisit_counterAll days3818951

We have: 123 guests, 1 bots online
Your IP: 18.209.104.7
 , 
Today: ก.ค. 22, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top