วิสัยทัศณ์ พันธกิจ และนโยบาย 2562

คลินิกบริการเป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
Youth Friendly Health  Services  ( YFHS)
โรงพยาบาลท่าตะโก

วิสัยทัศน์
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธ์ ด้วยความเป็นมิตรและมีคุณภาพ


พันธกิจ

บริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น ให้วัยรุ่นได้รับบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากผู้ให้บริการที่มีความเป็นมิตร และสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคีเครือข่ายในการวางแผนและดำเนินการบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น


 นโยบาย

๑. จัดให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
๒. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน ที่สอดคล้องกับสังคมและ  วัฒนธรรม นำไปสู่ความรับผิดชอบทางเพศและความสัมพันธ์ที่เสมอภาคระหว่างคนกับสภาวะทาง  เพศด้านต่างๆ โดยกำหนดให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ และนอกระบบ
 ๓. จัดบริการปรึกษาและให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่รอบด้านทุกมิติ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมก่อนการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ที่เป็นไปตามข้อบังคับของแพทย์สภา และการปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมซ้ำซ้อน
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศครอบคลุมทั้งการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยง ภัยคุกคาม จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัดสินใจใน  การรักษา และการใช้ยา
๕. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีการส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมกับวัย และจัดให้มีบริการในลักษณะที่เป็นมิตร
๖. มีการดำเนินงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์เชิงรุก


บริการที่เราจัดขึ้นมาเน้นเรื่อง “ความเป็นมิตร” เป็นประเด็นหลัก ในงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือบริการเชิงรับ และบริการเชิงรุก

เชิงรับ
1.  มีการจัดตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน
2.  มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น เพื่อให้เพื่อให้บริการแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธ์ ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและปลอดภัย  เป็นระบบบริการที่เข้าถึงได้ง่าย และเป็นระบบ one stop service
3.  การบริการที่ให้
-  ประเมินคัดกรองสุขภาพวัยรุ่น
- บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น แจกถุงยางพร้อมคำแนะนำ
- การให้การปรึกษาอย่างเป็นมิตรและอบอุ่น
-  กรณีพบปัญหา ประสานการส่งต่อตามสภาพปัญหาที่พบ เช่นกรณีพบปัญหาเรื่องโคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการประสานการส่งต่อไปยังแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
-  นัดติดตามเยี่ยมหรือการโทรติดตามเยี่ยมตามความสมัครใจของผู้รับบริการ
-  การให้บริการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวหรือแบบกึ่งถาวรให้แก่วัยรุ่นผู้มารับบริการคลอดที่ รพ.ท่าตะโก ก่อนออกจาก รพ. พร้อมทั้งประสานส่งต่อการเยี่ยมบ้านให้กับ สอ.ในพื้นที่ เพื่อดูแลคุณแม่วัยรุ่นต่อไป


  เชิงรุกเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
-  ประสานโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องอนามัยวัยเจริญพันธ์/เพศภาวะ/การรักนวลสงวนตัว/ทักษะการปฏิเสธ/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ /ยาเสพติด
-  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการบริการคลินิกวัยใสสู่พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม โดยใช้สื่อผ่านวิทยุท้องถิ่นคลื่น เอฟเอ็ม 103 MHz  ผ่านนามบัตรเบอร์โทรให้คำปรึกษา ซึ่งถูกแจกโดยร้านขายยาเครือข่ายทั้ง 9 ร้าน ในอำเภอท่าตะโก
-  การให้ความรู้ในการใช้ยาคุมกำเนิดแต่ละชนิด รวมถึงวิธี Safe sex โดยเครือข่ายร้านขายยา และคลินิกพยาบาล
-  สร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยวัยรุ่นและเยาวชน จาก รพสต. คลินิกพยาบาล รวมถึงร้านขายยา
-  วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาวัยรุ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอ
-  นำเสนอข้อมูลสภาพปัญหาวัยรุ่น ข้อมูลผู้รับบริการคลินิกวัยใส ให้แก่คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์และภาคีเครือข่ายทุก 3 เดือน
-  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ค้นหาวัยรุ่นและเยาวชน ที่คลอดแล้ว แต่ยังมีอายุต่ำกว่า 19 ปี ประสานงานส่งต่อมารับบริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร โดยวิธีฝังยาคุมหรือใส่ห่วงคุมกำเนิด
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2019 เวลา 23:54 น.

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้547
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้885
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1861
mod_vvisit_counterเดือนนี้3239
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21281
mod_vvisit_counterAll days4032592

We have: 4 guests online
Your IP: 3.80.6.254
 , 
Today: พ.ย. 12, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top