ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 26ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนมุ้งลวด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_003

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]493 Kb
Download this file (จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]364 Kb
Download this file (จ้างเปลี่ยนมุ้งลวด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างเปลี่ยนมุ้งลวด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]357 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]337 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf[ ]352 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002.pdf[ ]369 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]743 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]414 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_001.pdf[ ]390 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_002.pdf[ ]368 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_003.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง_003.pdf[ ]413 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]441 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]449 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]536 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]479 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]526 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]689 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]708 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2).pdf)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2).pdf[ ]383 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]381 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]365 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]332 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]400 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]511 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]375 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]377 Kb

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8970
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10013
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้18983
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว71960
mod_vvisit_counterเดือนนี้229802
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว323984
mod_vvisit_counterAll days3818940

We have: 118 guests, 1 bots online
Your IP: 18.209.104.7
 , 
Today: ก.ค. 22, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top