โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2559 ของโรงพยาบาลท่าตะโก 7 รายการ

1.ประกาศ

2.เอกสารสอบ

3. รายการครุภัณฑทางการแพทย์ 7 รายการ ตามเอกสารแนบ

3.1 เครื่องฉายแสดงวัสดุอุดฟัน จำนวน  2 เครื่อง

3.2 เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน  2เครื่อง

3.3 เครื่องมือชุดทำคลอดด้วยระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

3.4 เครื่องส่องไฟฟ้าทารกตัวเหลืองชนิดหลอด LED จำนวน  2 เครื่อง

3.5 เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง

3.6 เครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 แก๊ส 1 วาโปรไรเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

3.7 เครื่องส่องไฟเด็กแรกเกิดตัวเหลือง ชนิด 2 ชั้น  จำนวน 1 เครื่อง

 

พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์