โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

รับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงพยาบาลท่าตะโก

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  ประจำปีการศึกษา  2560 รอบที่  1

ด้วยโรงพยาบาลท่าตะโก  ได้รับการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านจังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีการศึกษา  2560    จำนวน   3  สาขา    ดังนี้

สาขาอายุรศาสตร์                               จำนวน  1  ทุน

สาขาออร์โธปิดิกส์                              จำนวน  1  ทุน

สาขากุมารเวชศาสตร์                          จำนวน  1  ทุน


ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารดาวน์โหลด :
Access this URL (http://www.ttkcup.com/ttkhos/download/0001.docx)ประกาศและไปสมัคร[ ]0 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2016 เวลา 08:35 น.  

พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์