โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ให้หน่วยงานที่เกียวข้องดาวน์โหลดไฟล์แบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และลงข้อมูลส่งกลับมาที่ e-mail mama_patchu @hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556ดาวน์โหลดได้ที่นี้

 

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์