โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

อีเมล พิมพ์ PDF
ให้กลุ่มงาน ฝ่าย ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณแบบเปลี่ยนเลขไทยอัตโนมัตติ (THSarabunIT๙) 
โดยวิธี แตกไฟล์ แล้ว Copy ไฟล์ทั้งหมด ไป วางใน font drice C :WINDOWS เลือกวาง
ใน Fonts แล้ว OK  (หากมีปัญหาติดต่องาน IT)

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ
 

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์