โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แบบฟอร์มติดตามแผนพัฒนาฯ และ ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่หนังสือเวียน เรื่องติดตามข้อมูลตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556


- ฟอร์มติดตามตั้วชี้วัด 60 ตัว และ KPIs CUP

- ฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ CUP ท่าตะโก / เพิ่มเติมแบบฟอร์มจากจังหวัด


พร้อมจัดส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2556 

อิทธิชัย 088-854-8056


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2013 เวลา 13:41 น.  

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์