โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลดรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ไฟล์ดาวน์โหลด

แบบ ป.ย.1

แบบ ป.ย.2

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้หน่วยงานกรอกข้อมูล
และส่งไฟล์ให้คุณ รุ่งนภา นพศิริ กลุ่มงานการจัดการ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:57 น.  

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์