โรงพยาบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เบอร์ติดต่อ 05-6249-036 e-mail thatakoh@hotmail.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กินขิงสดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขิง ช่วย บรรเทาอาการเจ็บกล้ามเนื้อจากการออก กำลังกายได้ มีการศึกษาพบว่า การกินเครื่องเทศจำนวนเล้กน้อยทุกๆวันจะช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ หลังออกกำลังกายได้


การศึกษาในห้องทดลองพบว่าขิงผงหนึ่งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งรังไข่ได้

ใน การทดลองครั้งล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาให้ผู้ทดลอง จำนวนหนึ่งกินสด และจำนวนที่เท่ากันกินขิงที่ผ่านความร้อน มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเทศ

อีกกลุ่มให้กินยาหลอก โดยให้ทุกกลุ่มออกกำลังกาย ผลผลการตีพิมพ์ในวารสารความเจ็บปวด พบว่า 24 ชั่วโมง

หลังออกกำลังกายระดับความเจ็บปวดของกลุ่มที่รับประทานขิงสด 25 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าผู้ที่กินยาหลอก และกลุ่มที่กินขิงผ่านความร้อนระดับความเจ็บปวดน้อยกว่า 23 เปอร์เซ็นต์

นักวิจัยกล่าวว่านี้เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าขิงมีฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2011 เวลา 22:40 น.  

ผู้บริหารโรงพยาบาลท่าตะโก

      
         นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก


พระนักพัฒนา..

    
       พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
                 ( หลวงปู่ฮวด )

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์