วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 21 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำฟันเทียมแบบติดแน่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำฟันเทียมแบบถอดได้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าระบบติดตามรถตู้พยาบาล  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม  จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม  จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด :
Download this file (จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101716.pdf)จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101716.pdf[ ]411 Kb
Download this file (จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132833.pdf)จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132833.pdf[ ]376 Kb
Download this file (จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132858.pdf)จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132858.pdf[ ]358 Kb
Download this file (จ้างทำฟันเทียมแบบติดแน่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)จ้างทำฟันเทียมแบบติดแน่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]394 Kb
Download this file (จ้างทำฟันเทียมแบบถอดได้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019100826.pdf)จ้างทำฟันเทียมแบบถอดได้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019100826.pdf[ ]392 Kb
Download this file (จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133553.pdf)จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133553.pdf[ ]403 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101608.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101608.pdf[ ]950 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101416.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101416.pdf[ ]493 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101154.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101154.pdf[ ]388 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101108.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101108.pdf[ ]354 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101358.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101358.pdf[ ]381 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019102153.pdf)ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019102153.pdf[ ]688 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132437.pdf)ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132437.pdf[ ]389 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132655.pdf)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132655.pdf[ ]363 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133323.pdf)ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133323.pdf[ ]395 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132347.pdf)ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132347.pdf[ ]411 Kb
Download this file (ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101914.pdf)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019101914.pdf[ ]404 Kb
Download this file (เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132210.pdf)เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132210.pdf[ ]401 Kb
Download this file (เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132552.pdf)เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019132552.pdf[ ]366 Kb
Download this file (เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133441.pdf)เช่าบริการอินเทอร์เน็ท จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133441.pdf[ ]376 Kb
Download this file (เช่าระบบติดตามรถตู้พยาบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133653.pdf)เช่าระบบติดตามรถตู้พยาบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31012019133653.pdf[ ]416 Kb

หน้า 9 จาก 350

ระบบจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลท่าตะโก (กรมบัญชีกลาง )

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°

ประกาศประกวด/สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล

01 ตุลาคม 2018, 09.31
เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตะโก ปี2561
ภาพกิจกรรมเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะโก ปี 2561 วันที 28 กันยายน 2561 ณ
26 กรกฏาคม 2018, 22.19
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ รพ.ท่าตะโก 2561
วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะโก
25 กรกฏาคม 2018, 15.09
Internal Survey HA
ทีมประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ระดับจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24
02 มิถุนายน 2018, 00.23
เลี้ยงเกษียณก่อนอายุราชการคุณภิษชา เจนใจ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตะโก ร่วมเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คุณภิษชา

             
                นพ.กิตติศักดิ์ ศาตร์ศรี
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก


Facebook

เข้าสู่ระบบ

Menumod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้820
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้7238
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้43317
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว45106
mod_vvisit_counterเดือนนี้135792
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว162799
mod_vvisit_counterAll days2435165

We have: 68 guests, 1 bots online
Your IP: 54.226.23.160
 , 
Today: ก.พ. 22, 2019

    
        พระครูนิยุตรธรรมประวิตร
               ( หลวงปู่ฮวด )

      

  พระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10
    วันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

============================ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์


============================

ระบบงาน สสจ.นครสวรรค์
 

============================


บทความล่าสุด

เว็บไซต์เครือข่ายฯ ท่าตะโก

Go to top